Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 28-2018

 

Титул

 

Зміст

 3-4

1. Підготовка курсантів до проведення аварійно-рятувальних робіт

Аветісян В.Г.; Тригуб В.В.

 5-8

2. Пріоритетні напрями якості підготовки майбутніх спеціалістів з охорони праці

Артемʼєв С.Р.; Шароватова О.П.

 8-11

3. Проблемы подготовки специалистов для сферы гражданской защиты

Барило О.Г.; Потеряйко С.П.; Тищенко В.А.

 11-17

4. Особливості реалізації принципів андрагогіки

Богдан Р.І.; Треніна А.С.

 17-20

5. Тренінг сенситивності як засіб розвитку прогностичних здібностей майбутніх психологів

Вдович С.М.

 21-26

6. Розвиток інформаційно-комунікаційних компетенцій учасників освітнього процесу шляхом застосування сучасних інноваційних технологій у системі професійно-технічного навчання

Говорущак М.Г.; Діордійчук Р.Б.

 27-33

7. Професійна мотивація працівників державної служби україни з надзвичайних ситуацій

Діброва А.А.; Вдович С.М.

 34-36

8. Підготовка та проведення відкритого заняття з функціонального навчання

Єжеченко В.С.

 36-38

9. Стиль викладання: активіст чи мислитель, теоретик чи прагматик?

Єфімова О.В.

 39-45

10. Організаційно-ділова гра – основний вид навчальних занять із функціонального навчання з питань цивільного захисту

Жуковський С.Є.; Ященко М.Д.

 45-49

11. Впровадження сучасних освітніх технологій в навчальний процес

Закреницький А.А.; Мартинюк Ю.П.

 49-52

12. Впровадження в навчальний процес інноваційних методів навчання у сучасному освітньому просторі підготовки фахівців з питань цивільного захисту

Ільчишин О.Ф.

 52-56

13. Навчання населення діяму надзвичайних ситуаціях в умовах інформатизації суспільства

Красюк С.В.; Нетребенко А.Ю.

 56-58

14. Організація методичного супроводу підготовки та проведення показового спеціального об’єктового навчання на підприємстві харчової промисловості у житомирській області

Лабузна Л.В.; Алексейчук Ж.О.

 58-62

15. Професійно важливі якості фахівців із безпеки життєдіяльності

Литвин А.В.

 63-66

16. Основні напрями формування професійної відповідальності майбутніх рятувальників під час їх навчання у закладах вищої освіти

Мохнар Л.І.

 66-68

17. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх фахівців служби цивільного захисту

Слободяник В.І.; Ткаченко Т.В.

 68-73

18. Електронний інтерактивний плакат – освітній засіб нового типу

Ткаченко Ю.М.

 73-76

19. Методичний майданчик «Педагогіка безпеки» як засіб підвищення професійної компетенції

Чвалун С.В.

 88-92

20. Самостійна робота слухачів як основна форма оволодіння навчальним матеріалом

Шинкаренко Л.І.

 80-82

21. Коучинг як сучасна технологія в системі освіти

Шмига С.А.; Богданович Л.М.

 80-82

22. Навчальні матеріали для підготовки перекладачів технічної літератури

Шуневич Б.І.; Рак Н.В.

 83-87

23. Досвід підготовки органів евакуації в межах підготовки до проведення командно-штабних навчань у херсонській області

Юр’єва Ю.Г

 92-95

 


© 2018 Центр Інформаційних Технологій НУЦЗУ