Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 26-2017

Сучасні інтерактивні методи навчання

Бенцман Ю.І.

Особливості використання мережі інтернет для формування культури безпеки життєдіяльності

Богдан Р.І.; Федор О.Т.

Підвищення ефективності педагогічних систем за рахунок імітації психофізіологічних процесів сприймання текстової інформації

Букін М.П.; Ігнатьєв О.М.

Підвищення рівня підготовки керівників сфери цивільного захисту за рахунок розвитку їх креативних якостей

Волянський П.Б.

Стимулювання позитивного ставлення слухачів до підвищення фахового рівня у сфері цивільного захисту

Калушин В.М.

Ліцей цивільного захисту в системі профільної освіти. Реалії та перспективи

Клим’юк М.М.

Використання засад андрагогіки у навчальному процесі з функціонального навчання у сфері цивільного захисту

Коренчук О.С.; Войтенко В.В.

Ментальні карти як ефективний інноваційний метод навчання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Кочерга Є.В.

Професійна компетентність – основа педагогічної майстерності

Лабузна Л.В.; Куделькіна Т.В.

«Дихання» як інтерактивний метод

Лептуга О.К.

Застосування інтернету та хмарних технологій у професійній підготовці фахівців цивільного захисту

Литвин А.В.

Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі

Мул А.М.

Формування мотиваційно-ціннісного компонента правової компетенції у майбутніх фахівців ДСНС України

Островерх О.О.; Савченко О.В.

Реалізація комунікативного підходу через призму діалогічного мовлення у процесі навчання іноземній мові радіотелефоністів пожежно-рятувальних підрозділів

Повшедна І.М.; Вітюк В.П.

Підвищення дієвості професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів

Сербин В.А.; Покалюк В.М.

Державні стандарти професійно-технічної освіти в системі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту

Тарахно О.В.; Чікаліна Т.М.

Соціально-психологічний тренінг – важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту

Ткаченко Ю.М.

Сучасні підходи до створення професійних стандартів у системі освіти

Уваров Ю.В.; Чікаліна Т.М.

Деякі аспекти методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях, що проводять спеціальні об’єктові навчання, тренування з питань цивільного захисту

Фомін Г.В.; Гафіатуліна І.В.

Андрагогічна модель навчання – один із напрямів удосконалення навчально-виховного процесу

Чвалун С.В.

Теоретичні засади іншомовної підготовки фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Шихненко К.І.

Впровадження методу case-study в ході проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту

Шмига С.А.


© 2018 Центр Інформаційних Технологій НУЦЗУ