Бюлетень Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 25-2016

Розвиток професійної компетентності педагогічного складу на курсах удосконалення керівних кадрів у сфері цивільного захисту

Бетін В.І.

Актуальність впровадження здоров'язберігаючих технологій в навчально-виховний процес

Богданович Л.М.

Головні завдання та напрями розвитку кафедри військової підготовки Національного університету цивільного захисту України

Букін М.П.; Ігнатьєв О.М.

Деякі проблеми вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту та потенційні шляхи їх вирішення

Войтенко В.В.; Іванов А.В.

Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у системі навчальних закладів цивільного захисту

Клим'юк М.М.

Правова освіта майбутніх фахівців служби цивільного захисту

Ковалевська Т.М.

Перегляд системи навчання в Національному університеті цивільного захисту України з метою розвитку компетенцій курсантів

Коханенко В.Б.; Баркалов В.Г.; Соколов Л.М.

Використання наочних методів (таблиць/схем) навчання під час проведення теоретичних та практичних занять з функціонального навчання

Лутак Н.Г.

Педагогічні умови громадянського виховання здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах цивільного захисту

Островерх О.О.

Інформаційно-довідкові куточки як вид основної зорової наочності з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Ткаченко Ю.М.

Створення стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів цивільної безпеки нового покоління

Уваров Ю.В.; Чікаліна Т.М.

Роль викладання гуманітарних дисциплін у формуванні загальнолюдських цінностей у майбутніх рятувальників

Щербацький Д.В.


© 2018 Центр Інформаційних Технологій НУЦЗУ