Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 27-2017

Використання інноваційних технологій у процесі навчання слухачів

Бенцман Ю.І.

Перспективы применения фоносемантики для совершенствования лингвистического обеспечения интеллектуального интерфейса обучающих систем

Букин Н.П.; Игнатьев А.М.

Формування у студентів здоров’язберігаючої компетентності при вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльноті» та «Основи охорони праці»

Васильєва Р.Ю.; Орчинська Л.В.

Алгоритм здійснення навчально-методичними центрами консультативно-діагностичної, методичної та інформаційної підтримки викладачів кафедр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності вищих навчальних закладів

Вовчук С.Г.; Яковець Н.М.

Використання методу кейс-стаді при підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту

Волянський П.Б.; Євсюков О.П.; Терент’єва А.В.

Підвищення професійної компетентності педагога шляхом самоосвіти

Жужа А.А.

Деякі аспекти методичної діяльності навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Іванов А.В.; Войтенко, В.В.

«Мозковий штурм» як ефективний метод навчання

Кочерга Є.В.

Організація методичного супроводу підготовки та проведення комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту

Могілевець Є.Ю.; Багірова, Н.Є.

Самовиховання культури міжособистісної взаємодії курсантів у ВНЗ ДСНС України

Формування професійно-правової компетентності у майбутніх фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу

Мохнар Л.І.

Теоретичний аналіз поняття комунікативної компетентності майбутніх працівників ДСНС України

Пелипенко М.М.; Черненко О.М.

Візуалізація навчального процесу як шлях активізації пізнавальної діяльності слухачів

Терещенко С.П.; Гафіатуліна І.В.

Case-study – інноваційний метод навчально-методичного забезпечення функціонального навчання у сфері цивільного захисту

Ткаченко Ю.М.

Кoнференція як метoд ділoвoї гри

Шмига С.А.; Семінoвич А.М.

 


© 2018 Центр Інформаційних Технологій НУЦЗУ