Редакційна колегія:

Садковий В.П., д-р наук з держ. управління, професор

 

Назаров О.О., канд. психол. наук, професор

 

Уваров Ю.В., канд. техн. наук, доцент

 

Стельмах О.А., канд. техн. наук, доцент

 

Тімченко О.В., д-р психол. наук, професор

 

Рябініна О.В., д-р філос. наук, професор

 

Асоцький В.В., канд. психол. наук,

Відповідальний

за випуск

Кравців С.Я.

(057) 704-14-32

Редактор

Хорошилова К.В.

 


© 2018 Центр Інформаційних Технологій НУЦЗУ